maandag, november 17, 2014

©ALL RIGHT RESERVED ©Roland Wichser

Intellectuele eigendomsrechten

'ROLAND WICHSER', of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle FOTO'S teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'ROLAND WICHSER' of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.